banner_omoss2_IbForma_Donsö_web_278
Om oss
Ingenjörsbyrå Forma AB startades 1999 av fyra kollegor. Av dessa är två av dem; Anders Grahm och Nicklas Kindmark fortfarande verksamma inom bolaget. Idag består ägarskaran av sju personer, och totalt är vi ca 30 medarbetare. Företaget har sitt säte i Göteborg, bestående av erfarna konstruktörer, designers och projektledare som hjälper dig att förverkliga dina produktidéer på ett effektivt och dedikerat sätt, till rätt pris.
Vad vi gör
Vi på ingenjörsbyrå Forma möter dagligen industrins högt ställda krav på konstruktion och utveckling. Vi älskar utmaningar, innovativa lösningar och har en bred kunskap och lång erfarenhet på området. Vi har ett helhetstänk i utvecklingsprocessen som resulterar i rätt kvalitet, en produkt som fungerar enligt ställda krav, i avsedd miljö. Som partner till den tillverkande industrin lever vi i en värld fylld av utmaningar. Det är en ständig jakt på effektivare processer och ökad produktivitet, kvalitet och leveranssäkerhet. Vi erbjuder innovativa och effektiva helhetslösningar inom design, produktutveckling, teknisk design, konstruktion, prototypframtagning, tillverkning, och projektledning för tillverkande industri. I filmen här bredvid har vi försökt förklara vad vårt arbete kan innebära och vad Du har att vinna på att kontakta oss.
Helhetsåtagande
Vår erfarenhet och breda kunskapsbas gör att vi i ett helhetsåtagande redan mycket tidigt i projektet kan tillsätta rätt kompetenser på rätt ställen, och därför hitta de utmaningar som många andra hittar först senare. Detta spar tid och pengar, och ger i slutändan en bättre och mer genomtänkt produkt. Detta sätt att arbeta har vi valt att kalla The Forma way.
The Forma way – Gör rätt från början
Vår filosofi är egentligen rätt så enkel. Med en kraftsamling av rätt resurser tidigt i projektet kan vi utveckla den optimala produkten redan från början. Då kan vi redan tidigt i projektet kan definiera problem och hitta lösningar. Vi tänker slutprodukt och processbarhet tidigt i konceptfasen. På så sätt tjänar våra uppdragsgivare både tid och pengar. Det resulterar i lägre tillverkningskostnad, färre ändringar sent i projektet som ger extra kostnader och förseningar.
Kvalitets- och miljöpolicy
Ingenjörsbyrå Forma AB är ett konsultbolag med sitt säte i Göteborg som hjälper företag att förverkliga sina produktidéer på ett effektivt och dedikerat sätt till rätt produktkostnad. Ett helhetstänk i utvecklingsprocessen resulterar i rätt kvalitet. Produkten skall direkt fungera enligt ställda krav, i beställd användningsmiljö. Formas långa erfarenhet av nyckelpositioner inom utveckling i tillverkningsindustrin har gett oss en unik kunskap i optimerad problemlösning. De knepigaste problemen får såväl kluriga som enkla lösningar. Våra medarbetare älskar helt enkelt utmaningar! Det är vår målsättning att ständigt förbättras, tillgodose och överträffa vår kravbild vid varje enskilt uppdrag. Vi åtar oss endast uppdrag där vi är säkra på att vi kommer leverera ett riktigt bra resultat för kunden. Våra kunder ska kunna lita på att våra leveranser sker i rätt tid och med hög kvalitet. Alla medarbetare kan få tillgång till varandras kunskap för att effektivisera problemlösningen i våra olika uppdrag. Forma ska arbeta med att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar för att kunna nå en miljömässigt hållbar verksamhet. Vi ska uppfylla alla lagar och krav som ställs på oss.

Utöver det ska vår verksamhet styras av ett aktivt miljöengagemang. Miljöhänsyn ska tas i alla beslut i organisationen och vår verksamhet ska inriktas mot minsta möjliga miljöpåverkan och förebyggande av föroreningar. Det är ledningen och alla medarbetares gemensamma ansvar att denna miljöpolicy följs. Ingenjörsbyrå Forma är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och anslutna till fti (förpacknings & tidningsinsamlingen).