banner_designprocess
Från idé till färdig produkt – Produktutveckling by Forma
På Ingenjörsbyrå Forma älskar vi spännande idéer, och alla de utmaningar de för med sig. Kanske sitter just du som läser detta, på en riktigt bra idé som skulle kunna slå världen med häpnad? Det är dock inte alltid så lätt att veta hur man ska komma vidare från idéstadiet. Hur skall den se ut? Hur säkerställer jag att min produkt lever upp till förväntningarna? Bör jag skydda min design eller uppfinning, och hur gör man det i så fall? Vad krävs för att tillverka den, och vilket eller vilka material är bäst lämpade? Vilka krav bör ställas på produkten, och vilka lagar och regler finns? Hur går man tillväga för att få den tillverkad? Hur man tänker kring en eventuell förpackning? Listan av frågor kan göras lång, men vi kan svara på de flesta av dem och hjälpa dig genom hela processen.
Processen i korthet
Exakt var en process i produktutveckling börjar och slutar går inte att säga. Det beror helt och hållet på vilken typ av produkt det gäller, och förstås också var i processen som Forma kommer in i bilden. En idé kan vara allt från ett identifierat problem utan existerande lösning till en befintlig produkt som är bristfällig och behöver uppdateras eller moderniseras. Sedan är design- och produktutvecklingsprocessen ändå allt annat än en spikrak linje. Ofta behöver man gå tillbaka och tänka om, anpassa och justera flera gånger. Längst ner på sidan kan du ladda hem en folder som beskriver exempel på produktutvecklingsprojekt av där vi kommit in i lite olika faser i processen. Mycket förenklat kan man kanske ändå sammanfatta processen ungefär så här:
Idégenerering

Det är viktigt att inte glömma eller förminska vikten av en ordentlig idégenerering. Det är alltså här som vi reflerkterar över själva problemställningen (behovet) och alla förslag och idéer på lösningar tas i beaktning. Det finns en uppsjö av verktyg att använda vid den här typen av kreativ fas; så som brainstorming, mindmapping, att använda sig utav fiktiva personas mm. Oavsett hur man går tillväga så gäller det att inte redan här vara för kritisk och tänka för långt fram i kedjan. Som exempel så är det lätt hänt att man förkastar en idé redan i sitt eget huvud för att man direkt ser svårigheter i tillverkningen, men idén kan vara värdefull ändå och kan inspirera till andra idéer.

Dock skall idégenereringsprocessen inte heller bli alltför lång och utdragen, då blir det lätt att man istället tvingar fram lösningar som blir onödigt komplicerade och inte tillför så mycket. Då är det istället dags att gå vidare i en urvalsprocess där man vaskar fram guldkornen att jobba vidare med genom att reflektera och analysera ett antal faktorer. I grova drag kan en sådan urvalsprocess liknas vid en tratt och se ut ungefär som på bilden till höger.

Kunden i bilden intill kan vara en hypotetisk kund, om inte produkten redan har en intresserad köpare.

Dock skall idégenereringsprocessen inte heller bli alltför lång och utdragen, då blir det lätt att man istället tvingar fram lösningar som blir onödigt komplicerade och inte tillför så mycket. Då är det istället dags att gå vidare i en urvalsprocess där man vaskar fram guldkornen att jobba vidare med genom att reflektera och analysera ett antal faktorer. I grova drag kan en sådan urvalsprocess liknas vid en tratt och se ut ungefär som på bilden till höger.

Kunden i bilden intill kan vara en hypotetisk kund, om inte produkten redan har en intresserad köpare.

Exempel
Processen för produktutveckling kan se väldigt olika ut beroende på vilken typ av problem som skall lösas och var i processen vi kliver på tåget. För att tydliggöra detta har vi listat ett par olika exempel på sådana projekt, som skiljer sig åt lite grand med avseende på var i processen vi kom in, målgrupp och marknad. Vill du veta mer detaljerat hur vi jobbat i de båda projekten är du välkommen att kontakta oss via länken lite längre ner på sidan.
Vårt första projekt där vi tagit en produkt från idé till butikshyllan är vår helt egna produktserie CordFIX. Dessa kom till genom att vi själva definierade ett problemområde och dess lösning. Om man i bilder går igenom flödet i bilden ovan och använder CordFIX som exempel, kan det mycket förenklat se ut som på bilden här under. Pilarnas längd visar ungefärligt hur tiden fördelats i de olika delarna av projektet. Här ser man att mycket tid lades på idégenerering och design/konstruktion eftersom vi hela idén kom från Forma. Även förpackningen tog mycket tid då det gällde att hitta en säljande förpackning som stod ut och gjorde kunden nyfiken på denna helt nya produkt. Att skydda produkterna gick relativ fort då vi bara behövde skydda produkten i Sverige och EU till att börja med. Materialvalet var ganska självklart ABS då det är en plast som uppfyllde våra krav. Vill du veta mer om våra produkter i denna serie, hitta återförsäljare mm, är du välkommen att kika in på cordfix.se, facebook och instagram.

Om vi sedan gör motsvarande grafiska bild för ett annat projekt vi genomfört ser man tydligt att de båda projekten skiljer sig åt på många sätt. Här hoppade vi på Forma in lite senare i projektet, då vår numera samarbetspartner kom till oss med en relativt färdig idé. Han hade alltså redan definierat ett tydligt problem och en tanke om hur det skulle lösas. Här var målgruppen tydligare och mindre, och därför blev marknadsföringen ännu viktigare för att nå ut på rätt sätt. Då själva produkten var fysiskt större större och bestod av flera olika delar krävdes mycket tid för design och utveckling. Eftersom produkten skulle användas inom sport och träning ökade kraven på säkerhet och slitage. Likaså lades betydligt fler timmar på olika typer av skydd, då vi ville skapa ett unikt varumärke och kunna sälja vår produkt i fler länder. Däremot tog förpackningen inte lika lång tid då den bara består av ett material, och hela marknadsföringsbiten i övrigt valde vi att lägga externt. Mer information om vår synfältsblockerare för ishockeyträning hittar du på headzupsport.com, facebook och instagram.

Vårt första projekt där vi tagit en produkt från idé till butikshyllan är vår helt egna produktserie CordFIX. Dessa kom till genom att vi själva definierade ett problemområde och dess lösning. Om man i bilder går igenom flödet i bilden ovan och använder CordFIX som exempel, kan det mycket förenklat se ut som på bilden här under.
Pilarnas längd visar ungefärligt hur tiden fördelats i de olika delarna av projektet. Här ser man att mycket tid lades på idégenerering och design/konstruktion eftersom vi hela idén kom från Forma. Även förpackningen tog mycket tid då det gällde att hitta en säljande förpackning som stod ut och gjorde kunden nyfiken på denna helt nya produkt. Att skydda produkterna gick relativ fort då vi bara behövde skydda produkten i Sverige och EU till att börja med. Materialvalet var ganska självklart ABS då det är en plast som uppfyllde våra krav. Vill du veta mer om våra produkter i denna serie, hitta återförsäljare mm, är du välkommen att kika in på cordfix.se, facebook och instagram.

Om vi sedan gör motsvarande grafiska bild för ett annat projekt vi genomfört ser man tydligt att de båda projekten skiljer sig åt på många sätt. Här hoppade vi på Forma in lite senare i projektet, då vår numera samarbetspartner kom till oss med en relativt färdig idé. Han hade alltså redan definierat ett tydligt problem och en tanke om hur det skulle lösas. Här var målgruppen tydligare och mindre, och därför blev marknadsföringen ännu viktigare för att nå ut på rätt sätt.  
  Då själva produkten var fysiskt större större och bestod av flera olika delar krävdes mycket tid för design och utveckling. Eftersom produkten skulle användas inom sport och träning ökade kraven på säkerhet och slitage. Likaså lades betydligt fler timmar på olika typer av skydd, då vi ville skapa ett unikt varumärke och kunna sälja vår produkt i fler länder. Däremot tog förpackningen inte lika lång tid då den bara består av ett material, och hela marknadsföringsbiten i övrigt valde vi att lägga externt. Mer information om vår synfältsblockerare för ishockeyträning hittar du på headzupsport.com, facebook och instagram.

Hur blir just din process?
Den frågan är omöjlig att svara på, innan vi får veta lite mer om din idé. Men för att du ska förstå hur vi jobbar i en produktutvecklingsprocess, och för att ge en lite tydligare bild av vad du kan förvänta dig av ett eventuellt samarbete med oss, har vi sammanställt ett dokument som beskriver detta. Klicka på länken nedan för att ladda ner den som pdf, självklart helt gratis.